VNG en Divosa willen actie van het rijk omtrent schulden

12 februari 2018 – Bron: Binnenlands bestuur

De VNG en Divosa hebben een gezamenlijk standpunt ingenomen over de maatregelen die zij van het rijk verlangen op het gebied van schuldhulp.De verenigingen stellen dat succesvol schuldenbeleid door gemeenten niet mogelijk is zonder een aantal randvoorwaarden waaraan het rijk moet voldoen en hebben acht concrete voorstellen meegegeven .
Lees meer:  binnenlandsbestuur.nl